top of page

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Psychologist Session

YETIŞKIN PSIKOTERAPISI

Danışanın duygularını ve düşüncelerini doğru şekilde ifade edebilmesi için içgörü ve kişilerarası ilişki becerilerinin geliştirilmesi, gölgede kalmış ihtiyaçlarını fark etmesi, yaşadığı ikilemler ve çatışmaların doğasını anlayarak bir yol haritası çizebilmesi, tekrar eden rahatsız edici durumların üstesinden gelebilmesi, benlik saygısı ve güven ortamı inşa edebilmesi, karmaşık ve henüz bilince kavuşmamış güdülerini anlamlandırabilmesi, temel inançlarını ve geçmiş yaşam deneyimlerini değerlendirebilmesi gibi amaçlarla uygulanmaktadır.

Aile

ÇIFT - AILE PSIKOTERAPISI

Çift ve aile terapilerinde ana hedef partnerlerin her birinin kişisel problemleri üzerinde durmak değildir. İlişki üçüncü bir kişi olarak kabul edilerek tarafların problemlerinin ilişkiye olan etkisi incelenir. Nihai hedef ilişkinin pürüzlerini gidermek ve iki taraf için de ilişkinin tatmin edici, besleyici ve destekleyici fonksiyonlarını -tekrar- harekete geçirmektir. Çiftler terapiyle ilişki içindeki kendilerini bir adım geriden görebilmeyi deneyimleyerek farkındalıklarını geliştirirler. Çift terapisinin amacı aile içindeki dengeyi koruyarak herkesin ihtiyaçlarının karşılanabildiği hedefler belirlemektir.

Grup Terapisi

GRUP PSIKOTERAPISI

Grup psikoterapisi kişilerin benzer problemleri yaşayan diğer kişilerle bir araya gelerek kendini ifade etmesi ve dışarıdan görebilmesi fırsatını tanır. ''En iyi öğrenme yaşayarak öğrenmedir'' ana fikrinden doğan bu ekol kişilere güvenli bir ortamda duyguları yeniden yaşantılama fırsatı tanımaktadır. Grup psikoterapisine katılmadan önce kişiler bireysel terapiye alınarak grup içine uygun olup olmadıklarına karar verilir. Bu görüşmede kişinin beklentisi, amacı öğrenilir. Grupla ilgili bilgi verilerek alt yapısı oluşturulur. 

Çalışma Alanları: Kaynaklar
bottom of page