top of page
Çift Terapisi

ÇİFT - AİLE PSİKOTERAPİSİ

Çift ve aile terapilerinde ana hedef partnerlerin her birinin kişisel problemleri üzerinde durmaktan ziyade ilişki üçüncü bir kişi olarak kabul edilerek tarafların problemlerinin ilişkiye olan etkisi incelenir. Nihai hedef ilişkinin pürüzlerini gidermek ve iki taraf için de ilişkinin tatmin edici, besleyici ve destekleyici fonksiyonlarını -tekrar- harekete geçirmektir. Çiftler terapiyle ilişki içindeki kendilerini bir adım geriden görebilmeyi deneyimleyerek farkındalıklarını geliştirirler. Çift terapisinin amacı aile içindeki dengeyi koruyarak herkesin ihtiyaçlarının karşılanabildiği hedefler belirlemektir.

Çift - Aile Psikoterapisi: Kaynaklar
bottom of page