top of page
Klinik Psikolog

ÖMER FARUK GÜZELGÖZ

Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini 2019 yılında Üsküdar Üniversitesi’nde ‘Kronotip Özelliklerinin Depresyon Anksiyete ve Yorgunluk ile İlişkisi’ni incelediği tezini sunarak onur derecesiyle tamamladı ve ‘Klinik Psikolog’ ünvanını almaya hak kazandı. Psikoloji lisans eğitimini ise 2017 yılında Nişantaşı Üniversitesi’nde onur derecesiyle tamamladı. Fransız Lape hastanesi, NP İstanbul Beyin hastanesi, Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesi psikoz servisinde zorunlu ve gönüllü staj çalışmalarının ardından 2019 yılında özel bir klinikte danışanlarına hizmet vermeye başladı. Burada yetişkin ve çift aile psikoterapisi alanında çalışmalar yürütürken aynı yıl Bilişsel Davranışçı Terapi, Kişilerarası İlişkiler Terapisi, Pedagojik Formasyon, Psikodrama ve Test eğitimlerini aldı. Eğitimi süresince çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre, kanserli kadınlar ve ekonomi alanlarında çalışmalar yürüttü. 2020 yılında Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu’na konuşmacı olarak katıldı. 2020 Aralık ayından itibaren kendi kliniğinde danışan kabul etmektedir. Çalışmalarını kaygı bozuklukları, duygudurum bozuklukları, öfke ve stres problemleri, zaman yönetimi, akut problemler (ölüm, ayrılma, işsiz kalma), kişilerarası ilişki problemleri ve kişilik bozuklukları ekseninde yetişkin psikoterapisi ağırlıklı olarak yürütmektedir. 2023 Ekim ayında İstanbul Tıp Kitabevinden çıkan Psikolojiye Giriş ‘Psikolojide Temel Bigiler’ isimli kitabı çeşitli üniversitelerin Temel Psikoloji derslerinde okutulmaktadır. Eğitim hayatının en gurur verici işini psikoloji alanında etik standartlara işaret eden Nişantaşı Üniversitesi’ndeki mesleki yemin geliştirme projesini yürütmüş olması olarak görmektedir. Bilişsel davranışçı terapi, EMDR, Şema terapi ekollerinde uluslararası sertifikalandırılmış olup halen Nişantaşı’ndaki kliniğinde yetişkin ve grup psikoterapisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. 

Hakkında: Hakkımda
bottom of page