top of page
Grup Terapisi

Grup Psikoterapisi

Grup psikoterapisi kişilerin benzer problemleri yaşayan diğer kişilerle bir araya gelerek kendini ifade etmesi ve dışarıdan görebilmesi fırsatını tanır. ''En iyi öğrenme yaşayarak öğrenmedir'' ana fikrinden doğan bu ekol kişilere güvenli bir ortamda duyguları yeniden yaşantılama fırsatı tanımaktadır. Grup psikoterapisine katılmadan önce kişiler bireysel terapiye alınarak grup içine uygun olup olmadıklarına karar verilir. Bu görüşmede kişinin beklentisi, amacı öğrenilir. Grupla ilgili bilgi verilerek alt yapısı oluşturulur. 

Grup psikoterapisinde kişilerin iç görüsünün gelişmesi, farkındalık kazanması, kendini sağlıklı olarak gerçekleştirmesi hedeflenir. En az 6 kişiyle 8-12 kişinin ideal olduğu zaman sınırıyla belli aralıklardaki oturumlarla yapılır. Karşılıklı öğrenmenin önemine vurgu yapar ‘Şimdi ve Burada’ çalışılır. 

Grup Terapisi
bottom of page