top of page
Terapi seansı

YETİŞKİN PSİKOTERAPİSİ

Danışanın duygularını ve düşüncelerini doğru şekilde ifade edebilmesi için içgörü ve kişilerarası ilişki becerilerinin geliştirilmesi, gölgede kalmış ihtiyaçlarını fark etmesi, yaşadığı ikilemler ve çatışmaların doğasını anlayarak bir yol haritası çizebilmesi, tekrar eden rahatsız edici durumların üstesinden gelebilmesi, benlik saygısı ve güven ortamı inşa edebilmesi, karmaşık ve henüz bilince kavuşmamış güdülerini anlamlandırabilmesi, temel inançlarını ve geçmiş yaşam deneyimlerini değerlendirebilmesi gibi amaçlarla uygulanmaktadır.

Yetişkin Psikoterapisi: Kaynaklar
bottom of page